gurlife
E
Genel Cerrahi Doktorlarımız
Tıbbi Birimler Tüm Doktorlar

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi'nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Hastanemizin Genel Cerrahi Bölümünde; toplum sağlığının geliştirilmesi konusundaki sosyal sorumluluk bilinciyle, tüm kanserlerin erken tanısı için tarama ve detaylı takip programları da yapılmaktadır.

1.Laparoskopik (Kapalı) Cerrahi Prosedürler

 • Safra Kesesi
 • Haital Herni (Mide Fıtığı)
 • Kolon (Kalınbağırsak) Tümör Cerrahisi
 • Rektum Tümör Cerrahisi
 • Tanı Amaçlı Laparoskopi

2.Anal Bölgenin (Makatın) İyi Huylu Hastalıkları

 • Anal Apse
 • Anal Fissür (Botoks Uygulaması)
 • Anal Fistül

3.Fıtık Ameliyatları

 • Umbikal (Göbek Fıtığı) Herni Diastazis Rekti
 • Inguinal (Kasık Fıtığı) Herni
 • Postop (Ameliyat Sonrası) Herni

4.Karaciğer Hastalıkları

 • Kistik Hastalıklar
 • Tümoral Hastalıklar

5.Meme Hastalıkları

 • Memenin İyi Huylu Hastalıklarının Takip ve Tedavisi
 • Memenin Kötü Huylu Hastalıklarında Cerrahi, Takip ve Tedavi

6.Tiroid Bezi

 • Tiroid Bezi İyi Huylu Hastalıklarının Takip ve Tedavisi
 • Tiroid Bezi Kötü Huylu Hastalıklarının Cerrahi, Takip ve Tedavisi

7.Tüm Acil Cerrahi Gerektiren İşlemler