gurlife
E

Iç Hastalıkları (Dahiliye)

Iç Hastalıkları (Dahiliye) Doktorlarımız
Tıbbi Birimler Tüm Doktorlar

Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda gerekli modern tetkikler, laboratuvar (kan, idrar, dışkı vb.), radyolojik incelemeler (röntgen, ultrasonografi, mammografi, bilgisayarlı tomografi, MR, kemik yoğunluğu, vb.), gerekli durumlarda endoskopik incelemeler (üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi, vb.) ve EKG, Ekokardiyografi gibi gerekli tüm tetkikleri kullanarak hastalıkların erken ve kesin tanısını sağlar.

İç Hastalıkları bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok yan dala ayrılmakla beraber hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, ileri tetkiklerinin yapılarak teşhisinin konulması ve tedavisinin düzenlenmesi açısından büyük önem taşır.

İç Hastalıkları Bölümü; üst ve alt solunum yolu hastalıkları, ateşli hastalıklar, hipertansiyon, şeker hastalığı, insilün direnci, Obezite takibi, tiroid hastalıkları, kolesterol ve trigliserid yükseklikleri, sindirim sistemi hastalıkları (gastrit, ülser, reflü, spastik kolit, çölyak hastalığı vb.), karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, böbrek hastalıkları, kansızlık ve kan hastalıkları tanı ve tedavisi, çeşitli kanser hastalıklarının erken tanısı, romatizmal hastalıklar, kas ve iskelet sistemi hastalıklarını kapsar.

Dahiliye Bölümünde konulan teşhis doğrultusunda gerektiğinde gerek iç hastalıkları yan dalları-endokrinoloji, gastroentroloji, romatoloji, vb. gerekse kardiyoloji, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nöroloji, tüm cerrahi bölümler, psikiyatri bölümleri ile işbirliği içinde, gerektiğinde hastayı ilgili bölüme sevk ederek hastanın tüm sağlık problemlerinin çözümü için uğraşır.

Özel Gürlife Hospital Dahiliye Bölümü hizmetleri poliklinik muayeneleri, yatarak takip ve tedavi, acil servis ve check-up'ı içerir. Check-up kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın belirli periyotlarla yapılan ve kişinin cins, yaş ve artan risk faktörleri doğrultusunda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır. Check-up'lar sayesinde birçok hayati önem taşıyan hastalıkların tanısının mümkün olan en erken dönemde konulabilmesi hastalıkların tedavi başarı olasılıklarını arttırabilmektedir.

  • Hipertansiyon Tanı, Tedavi ve Takibi Kan Hastalıkları Teşhisi (Anemi)
  • Şeker Hastalığının (Diyabet) Teşhisi, Tedavisi ve Takibi
  • Gebelerde Şeker Hastalığının Yönetimi
  • Sağlıklı Beslenme ve Kilo Kontrolü ile Aylık Obezite Takibi
  • Reflü, Mide ve Bağırsak Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
  • Guatr Hastalığı Tanı, Tedavi ve Takibi
  • Gluten Alerjisi, Reflü ve Gastrit Teşhisi
  • Romatoid Artrit Teşhisi