gurlife
E

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Hizmetleri Doktorlarımız
Uzm. Dr. Engin TUNÇKANAT
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji
Uzm. Dr. Tevfik HONCA
Klinik Biyokimya Uzmanı
Tıbbi Birimler Tüm Doktorlar

Klinik laboratuvarlarımız, ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş kalite kontrol sistemleri ile uyumlu biçimde çalışmaktadır

BİYOKİMYA
Glukoz
Üre
Kreatinin
Ürik asit
Protein(total)
Albumin
AST(SGOT)
ALT(SGPT)
Gamma Glutamiltrasferaz(GGT)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Amilaz
Bilurubin,Total
Bilurubin,Direkt
Kolesterol,total
Trigliserit
HDL-Kolestrol
LDL-Kolestrol(Direkt)
LDH
Kreatin Kinaz(CK),total
Kreatin Kinaz-MB (CK-MB)
Demir (Fe)
Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
Sodyum
Potasyum
Klor
Kalsiyum
Magnezyum
Fosfor (P)
Glikolize Hemoglobin(HbA1C)%
ASO(kantitatif)
CRP(kantitatif)
RF(kantitatif)
Etil Alkol
 
HORMON
Ferritin
Folik asit
Vitamin B12
Serbest T3
Serbest T4
TSH
FSH
LH
Estradiol (E2)
Prolaktin (PRL)
Beta Hcg
IgE
PSA
PSA(serbest)
HBs Ag
Anti HBs
Combi(Anti HIV-P24 Ag)
Anti HCV
CEA-Karsinoembriyojenik antijen
CA 19-9
CEA 15-3
Troponin I
D-Dimer
 
HEMOTOLOJİ
Sedimantasyon
Hemogram
Periferik yayma
Protrombin zamanı
APTT
Kanama zamanı
Pıthtılaşma zamanı
 
MİKROBİYOLOJİ
İdrar Biyokimyası
İdrar Mikroskopisi
Gebelik testi (idrar)
Dışkıda selobant
Gaitada Gizli Kan
Gaitada Rotavirüs Antijeni
Gaitada Adenovirüs Antijeni
Gaiatada Amip Antijeni
Gaitada Helicobakter Antijeni
Gaitada parazit aranması
 
SEROLOJİ
VDRL Card Test
Hbs Ag Card Test
HCV Card Test
HIV Card Test
HEMOTOLOJİ
Kan Grubu ve Rh
Cross Match
Coombs, indirekt
İndirekt Coombs, titremetik
Coombs, direkt
SEROLOJİ
Brucella aglütinasyon (Rose Bengal)
Brucella tüp aglutinasyon (Wright testi)
Salmonella grup aglütinasyon
Grubel Widal (Salmonella ag.)
 
MİKROBİYOLOJİ
Abse Kültürü
Balgam Kültürü
İdrar Kültürü
Vajen Kültürü
Kan Kültürü
Gaita Kültürü
Plevra Sıvısı Kültürü
Periton Sıvısı Kültürü
Yara Kültürü
Kulak Kültürü
BOS Kültürü
Boğaz Kültürü
Burun Kültürü
Vücut Eklem Sıvısı Kültürü
Boyasız mikroskopik inceleme
Antibiyotik Duyarlılık Testi
Kültür ve Antibiyogram Duyarlılık Testi (KAHT)
Spermiyogram
ogtt 50
ogtt75
ogtt 100
ogtt 75 gebelerde
kültür ortam
 
 

TEST ADI

KADIN DOĞUM
Down sendromu ikili tarama testi, (birinci trimester tarama testi)
Down sendromu üçlü tarama testi
Dörtlü tarama testi
Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Toxoplasma IgG avidite
Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Rubella IgG avidite
Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
CMV IgG avidite
Protein kantitatif (İdrarda) 
Kreatinin, idrar, spot
Mikroalbümin, idrar, spot
Progesteron
Alfa- feto protein (AFP)
Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-SO4)
CA-125
CA-15-3
Antimüllerien Hormon
Varicella zoster virus (VZV) Ig G
Varicella zoster virus (VZV) Ig M
Kabakulak (mumps), IgG
Kabakulak (mumps), IgM
Kızamık lgG
Kızamık lgM
17-Hidroksiprogesteron
Dihidrotestosteron(DHT)
Safra asitleri
Lupus tarama
Anti-trombin 3
Protein C aktivitesi
Protein S-100 aktivitesi
 
DİĞER TESTLER
Serbest testosteron
Total testesteron
1,25-Dihidroksi Vitamin D
25-Hidroksi Vitamin D
İnsülin 
HOMA-IR (İnsülin Direnci)
Kortizol
Cyclic citrullinated peptide (CCP) 
Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
C peptit
Büyüme hormonu
Parathormon (PTH)
Tiroglobulin
Anti tiroglobulin antikor
Anti TPO
TSH reseptor bloke edici antikor (TRB)
Anti nükleer antikor (ANA)
Anti ds DNA
anti düz kas antikor(ASMA)
HLA B27
ENA Profili
Lipaz
Homosistein
Hemoglobin elektroforezi  HPLC ile 
Anti-asetilkolin reseptör antikoru (AChR)
Anti-insülin antikor
Faktör 1 (Faktör I - fibrinojen)
Adacık hücre (islet cell) antikoru
Anti-glütamik asit dekarboksilaz antikoru (Anti-GAD)
Anti-diüretik hormon (ADH), serum
Anti-kardiolipin antikoru (ACA) IgG
Anti-kardiolipin antikoru (ACA) IgM
Anti-fosfolipid IgG
Anti-fosfolipid IgM
Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE - Angiotensin converting enzyme) düzeyi
Vanil mandelik asit (VMA)
Metanefrin (24 saatlik idrar)
Normetanefrin 24 saatlik idrar
Adrenalin (epinefrin) 24 saatlik idrar
Noradrenalin (norepinefrin) 24 saatlik idrar
Renin 
Aldosteron 
Vitamin C (askorbik asit)
Vitamin H (biotin)
amip antikor
5 Hidroksi İndol Asetik Asit
Chlamydia trachomatis IgG 
Çinko 
Bakır, serum
Kurşun
Civa
selenyum
adeonizim de aminaz
protein elektroforezi
C3
C4
Porfobilinojen
İdrarda şeker kromografisi
Aside rezistan bakteri
Drug abuse screening (tarama) test, idrar
Fenil Alanin kantitatif
 
ÇOCUK
Paneller (panel 6-panel 7-panel 8)
Alerjenler
Yenidoğan taraması (Tandem MS)
Organik asit analizi (İdrarda) 
Glukoz 6-fosfat dehidrogenez, (G-6-PD)
Piruvat kinaz 
Anti Endomisyum IgG
Anti Endomisyum IgA
Anti Gliadin lgA
Anti Gliadin lgG
Doku transglutaminaz Ig A   
Doku transglutaminaz Ig G   
IgD testi
IgG, nefelometrik
IgA, nefelometrik
IgM, nefelometrik
IGF-1
IGF-BP3
IgG1 alt grupları
IgG2 alt grupları
IgG3 alt grupları
IgG4 alt grupları
 
GASTROENTROLOJİ
Helicobacter pylori IgA (ELISA)
Helicobacter pylori IgG (ELISA)
Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)
 
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri)
Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBc IgM  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBe  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
HBV-DNA, kantitatif
HCV-RNA, kantitatif 
HDV-RNA, kantitatif
Anti HDV
HCV GENEOTİPLENDİRME
Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
EBV VCA lgG
EBV VCA lgM
Herpes simpleks tip 1 IgG
Herpes simpleks tip 1 IgM
Herpes simpleks tip 2 IgG
Herpes simpleks tip 2 IgM
Borrelia burgdorferi IgM
Borrelia burgdorferi IgG
Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)
Anti HEV IgM
Anti HEV IgG
 
 
İLAÇ DÜZEYLERİ
valporoik asit
karbamazepin
fenobarbital
fenitoin
digoksin
Lityum
Fruktozamin
Seruloplazmin  (Nefelometrik)
levatirecetam
oxkarbamazepin
kalsitonin
Everolimus düzeyi tayini, HPLC dışında bir yöntemle
topiromat
 
GENETİK TESTLER
HLA 5 PCR
HLA 51 PCR
FMF MUTASYON
FMF 12 MUTASYON
MTHFR MUTASYON C677T
HPV GENOTİPLENDİRME
HPV DNA
Faktör V Leiden mutasyonu
MTHFR mutasyon analizi *
Kromozom analizi, periferik kan*
Non-invaziv Prenatal Test (NIPT)
BRCA mutasyon 1+2