gurlife
E
Nöroloji Doktorlarımız
Tıbbi Birimler Tüm Doktorlar

Gürlife Hospital Nöroloji Bölümü’nde geniş bir yelpazedeki nörolojik hastalıkların ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmetleri verilmektedir.

Nöroloji Bölümlerimizin uğraşı alanına giren, beyin kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi serebrovasküler hastalıklar, hareket bozuklukları, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer, multipl skleroz, inme ve uyku bozuklukları konularında hastanelerimizde hizmet verilmektedir. Gerektiğinde hastanelerimizin Tıbbi Görüntüleme ve Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümleri ile yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir.

Kraniyal tomografi veya magnetik rezonans (MR) görüntülemesi, ekokardiografi, gibi tetkikler hastalarımıza uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.

Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımızın takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.

Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG (elektromiyonörografi) tetkiki, elektrofizyoloji laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

Santral sinir sisteminin birçok hastalığında özellikle de epilepsi hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensafolografi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuvarımızda yapılabilmektedir.

Ayrıca baş ağrısı yakınmaları baş ağrısı polikliniklerimizde değerlendirilebilmektedir.

Nöroloji Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar

1-Serebrovasküler hastalıklar

 • Beyin Kanamaları
 • Beyin Damar Tıkanıkları

2- Epilepsi

3- Hareket bozuklukları

 • Parkinson
 • Esansiyel Tremor
 • Diskinezi
 • Distoni
 • Huzursuz Bacak Sendromu

4- Demiyalizan hastalıklar

 • Multipl Skleroz (MS)
 • Transvers Myelit

5- Periferik sinir hastalıkları

 • Nöropatiler
 • Guillen Barre Sendromu

6- Kas ve sinir kas kavşağı hastalıkları

 • Myopatiler
 • Myastenia Gravis

7- Baş boyun bel ağrıları

 • Vasküler
 • Gerilim
 • Servikojenik Başağrıları
 • Nevraljiler

8- Demansiyel sendromlar

 • Delirium
 • Ensefalit
 • Demans

9-Sistemik ve metabolik nöroloji hastalıkları

 • Hipertansif Ensefalopati

10- Omuriliğin travma dışı hastalıklar

 • Spondilotik Miyelopati
 • Myelitler
 • Omurilik Tümörleri
 • Subakut Kombine Dejenerasyon

11-Konuşma bozuklukları

 • Afazi

12- Uyku Hastalıkları

 • Uyku apnesi
 • Horlama
 • Uykusuzluk
 • Aşırı uyuma hali

Nöroloji Kliniğince Yapılan Tetkikler

 • EEG (Çocuk Büyük, Uyku Uyanıklık)
 • EMG (Çocuk Büyük)