gurlife
E

Hastanemizin Radyoloji Bölümünde, modern hekimlerin değerlendirmeleri sonrasında gerekli gördüğü radyolojik tetkikler çeşitli cihaz ve teknolojilerle gerçekleştirilmektedir. Hastanemizde en modern ve hasta sağlığına önem veren teknolojiler kullanılmaktadır. Bölümümüzde radyolojik işlemler, bazılarında acil ihtiyaca yönelik olmak üzere 7 gün 24 saat yapılmaktadır.

Radyoloji, hastalıkların tanı sürecinde ses, radyo dalgaları ve X ışınları ile görüntüleme teknolojilerini kullanan, tedavi sürecinde görüntüleme teknikleri eşliğinde girişimsel işlemler de içeren tıbbın son derece geniş kapsamlı dallarından biridir. Yaptığı çalışmalar ile diğer tüm branşlara destek olan radyoloji, hastaları etkileyen pek çok tıbbî kararın hayatî bir bileşeni konumunda yer almaktadır. Radyoloji iki ana bölümden oluşmaktadır:

 1. Tanısal Radyoloji (Diagnostik Radyoloji)

Tanısal radyoloji, hastalık belirtilerini tespit etmek ya da alınan ilaçların tedaviye ne oranda yanıt verdiğini kontrol edebilmek için faydalanılan alt birimdir. Hastanemizde kullanılan tanısal radyoloji testleri aşağıdaki gibidir:

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) 1,5 Tesla
 • Zen Teknolojisi Bilgisayarlı Tomografi (BT) (32 kesit)
 • Tomosentezli Mammografi
 • Mamografi
 • Detaylı Gebe Ultrasonu
 • Ultrason
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Röntgen
 • Kemik Dansitometrisi (Kemik Yoğunluğu Ölçümü)
 1. Girişimsel Radyoloji
 • Meme ve Tiroid Biyopsisi
 • Akciğer, Karaciğer ve Lenf nodu Biyopsileri
 • BT Anjiyografi, MR Anjiyografi
 • Tanısal, Nörovasküler, Periferik , Anjiyografik İşlemler

Manyetik Rezonans  (MR) ; dokuların, organların ve iskelet sisteminin detaylı incelemesini sağlayan tıbbi bir görüntüleme tekniğidir. Yaygın olarak beyin, omurga, eklem, karın ve meme bölgesindeki hastalıkların teşhis, tanı ve tedavisinde kullanılan bir tetkiktir. Diğer görüntüleme tekniklerine kıyasla en büyük avantajı, iyonlaştırıcı radyasyon kullanmamasıdır. Hastanemizde bulunan GE Signa Explorer 1.5 Tesla sistemi; yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme özelliğiyle, doktorlarımıza hızlı, kapsamlı ve eksiksiz tetkiklerde bulunma imkanı sağlamaktadır. MR cihazı aşağıdaki görüntülemelerde kullanılmaktadır.

 • Beyin MR
 • Omurilik ve Omurga (Servikal / Torakal /Lomber MR)
 • Alt /Üst Batın MR
 • Meme MR
 • Omuz MR
 • Diz MR
 • El /Ayak MR
 • El / Ayak Bilek MR

Bilgisayarlı Tomografi (32 kesit Zen Teknolojisi); tüm vücut görüntülemede x ışınları kullanılarak tanısal görüntülerin elde edildiği bir tanı yöntemidir.

Zen Teknolojisine sahip cihazımızda X ışının en az düzeyde kullanıldığı ve hastanın bu ışınlara en az maruz kaldığı hızlı, kaliteli ve verimli bir görüntüleme sağlanır.

 • Beyin, Paranazal Sinüs, Temporal Kemik BT
 • Alt /Üst Batın BT
 • Toraks BT
 • Omurga BT
 • Tüm Vücut BT Anjiyografi