gurlife
E
EECP Ünitesi Doktorlarımız
Tıbbi Birimler Tüm Doktorlar

EECP Tedavisi

Güçlendirilmiş Harici Kalp Pompası Tedavisi 

EECP Tedavisi nedir nasıl etki eder?

EECP tedavisi tansiyon aletinin manşonuna benzeyen manşonların her iki baldır, uyluk ve kalçaya sarılarak, kalbin çalışmasına uygun olarak içleri basınçlı hava ile sıralı olarak şişirilip birden indirilerek uygulanan bir tedavi şeklidir. 

EECP Tedavisi yaklaşık 50 yıllık bir araştırma ve geliştirmenin sonucudur. EECP tedavisinin yeni bir teknik olarak sunulmasının nedeni rutin klinik kullanıma 1995'te girmiş olmasından dolayıdır. Kontra pulsasyon teorisi 1953 yılına kadar dayanmaktadır ve bu teorinin ilk klinik yansıması Kardiyojenik şokta damar içine Aorta’ya sokularak kullanılan İntraaortik Balon Pompası olmuştur (IABP). EECP teknolojisinin pratik rutin kullanıma geçebilmesi için bilim adamları 50 seneden fazla emek sarf etmişlerdir. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı kuruluşu olan FDA onayı alan ve Koroner Arter Hastalığı ve Kalp Yetmezliği tedavisinde hızla yayılarak kullanılmaya başlayan EECP cerrahi olmayan, girişimsel olmayan, noninvaziv, hastanın ağrı, sızı duymadığı, hastaneye yatışı gerektirmeyen, ayaktan rutin kullanımda olan bir tedavi yöntemidir. Ayrıca Cihazın, CE Sertifikası, ISO ve diğer kalite onay belgeleri de vardır. 

Koroner Arter Hastalıkları ve Kalp Yetmezliği Tedavisinde kullanılan EECP, ülkemiz için yeni olan, ancak Amerika'da 250 den fazla merkezde yaygın olarak uygulanan bir tedavidir. Dünyada en sık görünen ve ölüm nedenlerinin başında yer alan Koroner Kalp Hastalıklarının seyri sırasında ortaya çıkan kalp krizi, kalp yetersizliği ve ani ölüm gibi olayların önlenmesi konusunda yapılan çok merkezli bilimsel çalışmalar "EECP" tedavisinin yararlı olduğunu göstermiştir. EECP Tedavisi etkili, sonuçları uzun süre devam edebilen kalıcı bir yöntemdir. EECP Tedavisi, kalpteki hastalığa bağlı olarak az kan giden bölgelere, kalbin kendisini besleyen koroner damarların dallar arasında kollateral dolaşım adı verilen destek dallarının gelişmesini ve ameliyatsız by-pass, doğal by-pass da denen yeni kılcal damarların oluşması sağlamaktadır.

Böylece, kalbi besleyen koroner damarlarında daralma ve tıkanma olan koroner kalp hastalarında, kalpte kanlanma eksikliğini düzelmekte, koroner yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, yorgunluk gibi şikayetler azalmakta veya kaybolmakta, kalp krizi riski azalmakta, yaşam kalitesi de artmaktadır. Hasta ayakta tedavi görmekte ve EECP tedavisi sonrasında hastanede yatak işgal edişi, acil servise müracaatı ve doktora başvurma oranı dilaltı ilacı kullanımı azalmakta veya ortadan kalkmaktadır. EECP tedavisi günde bir saat, haftada 5 veya 6 gün, 35 gün süreyle kolay uygulanan bir yöntemdir. Bu süreyi gazete, kitap okuyup, müzik dinleyerek geçirebilirler. Bir saatlik tedaviden hemen sonra hastalar evlerine veya işlerine rahatlıkla gidebilirler. Uluslararası çok merkezli çalışmalarda EECP Tedavisi alan hastalarının % 88'inde faydalı etkinliğinin 5 yıl sonra da devam ettiği gösterilmiştir.

EECP Tedavisi, FDA tarafından Kalp Yetmezliği, Stabil Angina Pektoris, Unstabil Anjina Pektoris, Kardiyojenik Şok, Akut Myokard Enfarktüsü hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Halen yapılan çok merkezli bilimsel çalışmalarda gösterildiği gibi EECP tedavisi kullanım alanını hızla arttırmakta, embolik kökenli felçli hastalarda, diyabetiklerde, hipertansiyonda, anti-ageing olarak yaşlanmanın önlenmesinde, erektil disfonksiyonda cinsel yetersizlikte yani tüm organ ve dokularda damarların daralması veya tıkanması sonucu yetersiz kan gelmesi demek olan tüm iskemi durumlarında etkili olarak kullanılmaktadır. 

Bilimsel arenada kendisini fazlasıyla ispat etmiş ve halen günümüz tıbbındaki gelişmelerde de öncü olan, Pittsburgh Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Mayo Clinic, Johns Hopkins Medicine, Beth Israel Medical Center, Cleveland Clinic, Hammersmith Hospital Londra, Kyoto Üniveritesi Japonya, Milano Üniversitesi İtalya, Erlanger-Nuremberg Almanya, Centre de Medicine Preventive Cardio-vasculaire Fransa gibi üniversitelerde olmak üzere ABD `de çok sayıda tıbbi merkezde ve Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere, İrlanda, İtalya, Japonya, Arjantin, Columbia, Bahama, İsrail, Hindistan, Suudi Arabistan, İran birçok ülkede başarı ile kullanılmaktadır. 2002 yılında EECP tedavisinin kullanım alanına kalp yetmezliği tedavisinin de eklenmesi, sistemin kalp tedavi merkezlerince aranan ve vazgeçilmez bir tedavi şeklini almasına neden olmuştur.Daha önce Balon Stent olmuş, daha önce By-pass ameliyatı olmuş yıllar sonra hastalığın devam etmesi nedeniyle damarları daralan ve kalp yetmezliğine giden hastalarda

* Daha önce Balon Stent olmuş, daha önce By-pass ameliyatı olmuş yıllar sonra hastalığın devam etmesi nedeniyle damarları daralan ve kalp yetmezliğine giden hastalarda

* Anjiyo olmuş ancak damar yapısı nedeniyle balon, stent veya by-pass ameliyatı olamayan hastalarda

* Eşlik eden akciğer, böbrek, beyin hastalıkları nedeniyle by-pass ameliyatı olamayan hastalarda

* By-pass ameliyatı, balon, stent tedavisi kabul etmeyen, olmak istemeyen hastalarda

* Kalp yetmezliği olan hastalarda

* Beyin damarı tıkanması nedeniyle felç geçiren hastalarda

* Şeker hastalığı, Diyabetes Mellitus hastalarında

* Hipertansiyon hastalarında

* Vasküler tip erektil disfonksiyonu hastalarında

* Anti-Ageing olarak yaşlanmanın önlenmesinde

* Doku ve organlarda damarların daralması nedeniyle oluşan her türlü iskeminin önlenmesinde etkili olarak kullanılmaktadır. Dokulardaki mevcut kan azlığının tedavisini vücudun kendi iyileştirici güçlerini kullanarak yeni kılcal damarlar oluşumu ile sağlamaktadır.

Bu nedenle EECP tedavisine ameliyatsız by-pass, doğal by-pass denilmektedir.

Devam eden ve yapılacak bilimsel çalışmalarla endikasyon alanları hızla artmaktadır.

 

eecp