gurlife
E

Cocuk İmmünoloji ve Alerji

Cocuk İmmünoloji ve Alerji Doktorlarımız
Prof. Dr. Abdülkadir KOÇAK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Tıbbi Birimler Tüm Doktorlar

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü’nde,0-18 yaş aralığındaki çocukların, immün (bağışıklık)  yetmezlik temelinde çok sık enfeksiyon geçiren (sık üst solunum yolu enfeksiyonu, tekrarlayan otitis media ve pnömoni vb) ve çok ağır enfeksiyon geçiren çocukların bağışıklık sistemi tetkikleri yapılmaktadır. Tanı alan hastaların enfeksiyonlarının tedavisi ve humoral immünite eksikliğinde yerine koyma (immünglobülin) tedavileri ile izlenimleri yapılmaktadır.

Çocuklarda ve yetişkinlerde giderek artan önemli bir sağlık sorunu olan “Alerjik hastalıklar” ın tanı ve tedavisi de yapılmaktadır. Ayrıca alerjenlerden korunma yöntemleri konusunda da bilgilendirme yapılmaktadır. Alerjik hastalıklar: besin alerjileri (son yıllarda hafif duraksama gösterse de çocuklarda azımsanmayacak sıklıktadır), egzema (atopik dermatit),  alerjik rinit, astım, arı sokması, urtiker-anjioödem (ayrıca herediter anjioödem) ve ilaç alerjileridir. Özellikle besin ve ilaçların sebep olduğu diğer bir alerjik hastalık oldukça ağır klinik tablo ile seyreden anaflaksidir.

Hastanemizde alerji tetkikleri ve solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır. Astım ve alerjik rinit gibi solunum yolu hastalıklarına sebep olan alerjenleri ve besin alerjenlerini belirlemek için deri prik testleri (prik to prik dahil) ve kanda spesifik IgE tetkikleri yapılmaktadır.

Halk arasında bağışıklık sistemi olarak bilinen immün sistemde farklı sebeplerden dolayı görülen zayıflık kendisini sık sık enfeksiyon hastalıklarına yakalanma olarak gösterirken, alerjik hastalıklar çoğunlukla kendini aşağıdaki belirtiler ile gösterir:

 • Ciltte kaşıntı
 • Ciltte kızarıklık, kabarma ve şişlik
 • Egzama
 • Tekrarlayan kuru öksürük ve hapşırık
 • Nefes darlığı
 • Hışıltılı nefes
 • Burun akıntısı, kaşıntı ve tıkanıklık
 • Gözlerin yaşarması, kızarması ve kaşınması
 • Karın Ağrısı
 • İshal
 • Kusma
 • Gaitada kan ya da mukus varlığı