gurlife
E
Uroloji Doktorlarımız
Op.Dr. Hakan CAN
Üroloji Uzmanı
Tıbbi Birimler Tüm Doktorlar

Üroloji, kadın ve erkek idrar yolları ile erkek üreme organlarını inceleyen tıbbi bilim dalıdır. Üroloji bölümünde, böbrekler, üreterler, mesane, üretra, testisler, penis, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri yetişkin ve çocuklarda uygulanmaktadır.

Üroloji uzmanı, erkek üreme sistemi ve üriner sisteme ilişkin hastalıklar ile anatomik veya fizyolojik nedenlere bağlı bozuklukların teşhis ve tedavisini gerçekleştirmektedir. Özel Gürlife Hospital’da son teknoloji yöntemler ile teşhis edilen hastalıklar, medikal ve açık/endoskopik yöntemlerle tedavi edilir.

 • Böbrek taşları açık cerrahi( nefrolitotomi, pyelolitotomi)
 • Böbrek taşları endoskopik cerrahi(kapalı)
 • Perkütan nefrostomi takılması
 • Böbrek tümörleri, radikal nefrektomi
 • Böbrek kistleri, perkütan drenaj
 • Böbreğe endoskopik stent yerleştirme/alma
 • Böbrek yaralanması, cerrahi onarım
 • Böbrek çıkışı darlığı, piyeloplasti
 • Üreter taşları açık cerrahi(üreterolitotomi)
 • Üreter taşları endoskopik cerrahi(lazer ve benzeri yöntemlerle kapalı taş kırma)
 • Üreteral DJ stent yerleştirme/alma
 • Menae tümörü, açık ve endoskopik cerrahi
 • Mesane taşları, açık ve endoskopik cerrahi
 • Tanısal sistoskopi, mesane biyopsisi
 • Perkütan sistostomi
 • Üretral darlık, açık-endoskopik cerrahi, dilatasyon
 • Üretral fistül cerrahisi
 • Üretral divertikül cerrahisi
 • Prostat kanseri, tarama testleri
 • Açık prostat cerrahisi
 • Endoskopik prostat cerrahisi(TUR-P)
 • Cerrahi sünnet
 • Penil Protez
 • Penil fraktür cerrahisi
 • Epididim kisti cerrahisi
 • Hidrosel cerrahisi
 • İnmemiş testis cerrahisi
 • Varikosel cerrahisi(açık, mikroskopik)
 • Testis biyopsisi(açık, iğne )
 • Testis tümör cerrahisi(radikal orkiektomi)
 • Kadınlarda idrar kaçırma cerrahisi